Land- & grondbewerking

2013-09-30 16.03.27.jpg

Ons bedrijf is uitgerust met aanzienlijk machinepark zoals grote tractoren, kranen met sorteergrijper , etc...
Hierdoor kunnen grotere opppervlakten door ons op een snelle manier bahandeld worden.

 

Landbouwwerken door ons uitgevoerd zoals:


Ook het leveren van voordroog hooi van eigen bedrijf.
Grondbewerkingen met kranen en andere machines worden door ons, in samenspraak met de klant, op een professionele en correcte  manier uitgevoerd.

foto
foto
foto

Er heeft zich een probleem voorgedaan:

Error
Contacteer de webmaster indien het probleem zich blijft voordoen.

Tuinen Wouter Van Den Eynde

Info  

Bestand Uploaden

waiting...